BAO BÌ NYNA

Chai Mỹ Phẩm

FImageo

Chai vòi nhấn nâu vai bầu 500ml

Màu sắc: Nâu

Vòi: Phi 28 - Trắng / Đen

Image

Chai vòi nhấn nâu vai ngang 500ml

Màu sắc: Nâu

Vòi: Phi 28 Trắng - Đen

Image

Chai vòi nhấn trong trung cao 500ml

Màu sắc: Trong suốt

Vòi: Phi 28 Trắng - Đen

FImageo

Chai vòi nhấn trong cao 500ml

Màu sắc: Trong suốt

Vòi: Phi 28 - Trắng / Đen

Image

Chai nắp bật trong cao 500ml

Màu sắc: Trong suốt

Nắp bật trắng

Image

Chai vòi nhấn nâu 1000ml

Màu sắc: Nâu

Vòi: Phi 33 - Đen

FImageo

Chai vòi nhấn xanh vai ngang 300ml

Màu sắc: Xanh lá đậm

Vòi: Phi 24 - Trắng / Đen / Xi vàng

Image

Chai vòi nhấn xanh lá đậm 300ml

Màu sắc: Xanh lá đậm

Vòi: Phi 24 - Trắng - Đen - Xi vàng

Image

Chai vòi xanh lá nhạt 300ml

Màu sắc: Xanh lá nhạt

Vòi: Phi 24 - Trắng - Đen - Xi vàng

FImageo

Chai vòi nhấn xanh cổ cao 300ml

Màu sắc: Xanh lá đậm

Vòi: Phi 28 - Trắng / Đen

Image

Chai vòi nhấn nâu vai bầu 300ml

Màu sắc: Nâu nhạt

Vòi: Phi 24 - Trắng - Đen - Xi vàng

Image

Chai vòi nhấn nâu 250ml

Màu sắc: Nâu

Vòi: Phi 24 - Trắng - Đen - Xi vàng

FImageo

Chai vòi nhấn trong 250ml

Màu sắc: Trong suốt

Vòi: Phi 24 - Trắng / Đen / Xi vàng

Image

Chai nắp vặn nhôm nâu 250ml

Màu sắc: Nâu

Nắp vặn nhôm vàng

Image

Chai nắp nhấn 250ml

Màu sắc: Nâu - Trong suốt

Nắp nhấn đen (Press)

FImageo

Chai vòi nhấn vai ngang 200ml

Màu sắc: Trong suốt / Nâu

Vòi: Phi 24 - Trắng / Đen / Xi vàng

Image

Chai vòi nhấn nâu vai ngang 150ml

Màu sắc: Nâu

Vòi: Phi 24 - Trắng / Đen / Xi vàng

Image

Chai xanh đậm vai ngang 100ml

Màu sắc: Xanh lá đậm

Vòi: Phi 24 - Trắng / Đen / Xi vàng

Image

Chai phun sương vòi đen 100ml

Màu sắc: Trong suốt / Nâu / Xanh lá nhạt

Vòi: Phun sương phi 20 - Đen/ trắng

Image

Chai phun sương vòi trắng 100ml

Màu sắc: Nâu / Trong suốt

Vòi: Phun sương Phi 20 - Trắng / Đen

Image

Chai xanh lá 100ml

Màu sắc: Xanh lá nhạt

Vòi: phun sương 20 - Trắng / Đen / Nắp bật - Trắng

FImageo

Chai nắp bật 100ml

Màu sắc: Trong suốt / Nâu / Xanh lá nhạt

Nắp bật trắng

Image

Chai nâu vai ngang 50ml

Màu sắc: Nâu

Vòi: Phun sương Phi 20 - Trắng / Đen

Image

Chai dẹt nắp bật 50ml -100ml

Màu sắc: Trong suốt

Nắp bật - Trắng

FImageo

Chai phun sương xanh lá vai ngang 100ml

Màu sắc: Xanh lá đậm

Vòi phun sương đen 24

Image

Chai xịt giọt 50ml - 60ml - 100ml

Màu sắc: Nâu/ Xanh lá/ Trong suốt

Vòi: Xịt giọt Phi 20 - Trắng

Image

Chai hút chân không 15ml - 30ml - 50ml

Màu sắc: Trong suốt

Nắp xịt giọt trắng

Hũ Kem - Hũ PET

FImageo

Hũ PET nâu nắp đen

Dung tích: 100ml - 200ml - 250ml - 300ml - 500ml

Image

Hũ PET trong nắp trắng

Dung tích: 100ml - 200ml - 250ml lùn - 250ml cao - 500ml

Image

Hũ PET nắp nhôm 2 lớp nắp

Dung tích: 50ml - 100ml - 200ml - 250ml lùn - 250ml cao - 500ml

Image

Hũ PET nắp nhôm 1 lớp nắp

Dung tích: 500ml - 800ml -1000ml

Image

Hũ Kem nắp Tráng gương bạc

Dung tích: 150ml

Màu: Nắp bạc thân trắng
Image

Hũ kem đĩa bay xi vàng

Dung tích: 15g

Màu xi vàng
Image

Hũ Kem bầu

Dung tích: 120g

Màu sắc: Trắng - Hồng
Image

Hũ Kem bầu

Dung tích: 120g

Màu sắc: Trắng - Hồng
Image

Hũ kem body viền vàng đen

Dung tích: 100ml - 200ml

Màu sắc: Đen
Image

Hũ kem body viền vàng trắng

Dung tích: 100ml - 200ml

Màu sắc: Trắng
Image

Hũ body nắp xi vàng

Dung tích: 100ml - 200ml

Màu sắc: đen nắp xi vàng
Image

Hũ hấp dầu 500ml

Dung tích:500ml

Màu sắc: Trắng - Đen
Image

Hũ thủy tinh nâu nắp nhựa đen

Dung tích: 50g

Màu sắc: nâu nắp đen
Image

Hũ thủy tinh mờ nắp xi bạc

Dung tích: 5g - 10g - 15g - 20g - 30g

Màu sắc: nắp bạc
Image

Hũ chiết mica 30g

Dung tích:30g

Màu sắc: trong suốt
Image

Hũ chiết nắp hồng 5g

Dung tích: 5g

Màu sắc: hũ trong nắp hồng

In tem nhãn hộp giấy

NHÃN CHAI

Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_001_Lựu
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_002_Dừa
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_003_Lavender
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_004_Chanh
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_005_Olive
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_006_Nha Đam
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số: DG_007_Papaya
Image

Tem nhãn chai dầu gội

Mã số:DG_008_Rose
Image

Tem dầu gội Thảo Mộc

Mã số: DG_009_Thảo Mộc
Image

Nhãn dầu xả bưởi

Mã số: DG_010_Xả ủ Bưởi
Image

Tem dầu gội thảo mộc 300ml

Mã số: DG_012_Dầu Gội Thảo Mộc
Image

Tem dầu gội thảo mộc 300ml

Mã số: DG_013_Dầu Gội Thảo Mộc
Image

Tem decal chai dầu gội 300ml

Mã số: DG_014_Dầu Gội Thảo Mộc
Image

Tem decal chai dầu gội 300ml

Mã số: DG_015_Dầu Gội Thảo Mộc
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_001
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_002
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_003
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_005
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_005
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_007
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_008
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_009
Image

Tem nước rửa tay

Mã số: NRT_0010

NHÃN HŨ

Image

Tem tròn

Mã số: NRT_006
Image

Tem Tròn

Mã số: HU_002
Image

Nhãn hũ kem body

Mã số: HU_006
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_007
Image

Tem tròn

Mã số: HU_008
Image

Tem tròn

Mã số: HU_009
Image

Tem tròn

Mã số: HU_010
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_011
Image

Tem tròn

Mã số: HU_012
Image

Nhãn dán thân hũ

Mã số: HU_013
Image

Nhãn tròn

Mã số: HU_014
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_015
Image

Tem tròn

Mã số: HU_016
Image

Nhãn tròn

Mã số: HU_017
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_018
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_019
Image

Nhãn dán thân hũ

Mã số: HU_020
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_021
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_022
Image

Nhãn dán thân hũ

Mã số: HU_023
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_024
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_025
Image

Nhãn dán thân hũ

Mã số: HU_026
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_07
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_028
Image

Nhãn dán thân hũ

Mã số: HU_029
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_030
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_0231
Image

Nhãn dán thân hũ

Mã số: HU_032
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_033
Image

Tem dán thân hũ

Mã số: HU_034

HỘP GIẤY

Image

Hộp giấy

Mã số: HG_001
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_002
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_003
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_004
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_005
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_006
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_007
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_008
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_009
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_010
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_011
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_012
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_013
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_014
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_015
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_016
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_017
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_018
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_019
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_020
Image

Hộp giấy

Mã số: HG_021

Liên hệ

BẢNG GIÁ

Báo giá in tem vui lòng liên hệ: 0916 320 327 để nhận báo giá chính xác

ĐỊA CHỈ

Lầu 2, 481 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE

0916 320 327

EMAIL

info@zonestyle.net